דף הבית >> הקוד האתי - icf
 


The ICF CODE OF ETHICS


 

להזמנת המדריך השלם לאימון אישי:"המגדלור". - ספר אימון אישי
 

Part One: The ICF Philosophy of Coaching 

    
The International Coach Federation adheres to a form of coaching that honors the client as the expert in his/her life and work and believes that every client is creative, resourceful, and whole. Standing on this foundation, the coach's responsibility is to:
· Discover, clarify, and align with what the client wants to achieve
· Encourage client self-discovery
· Elicit client-generated solutions and strategies
· Hold the client responsible and accountable

Part Two: The ICF Definition of Coaching

Professional Coaching is an ongoing professional relationship that helps people produce extraordinary results in their lives, careers, businesses or organizations. Through the process of coaching, clients deepen their learning, improve their performance, and enhance their quality of life.
In each meeting, the client chooses the focus of conversation, while the coach listens and contributes observations and questions. This interaction creates clarity and moves the client into action. Coaching accelerates the client's progress by providing greater focus and awareness of choice. Coaching concentrates on where clients are now and what they are willing to do to get where they want to be in the future. ICF member coaches and ICF credentialed coaches recognize that results are a matter of the client's intentions, choices and actions, supported by the coach's efforts and application of the coaching process

Part Three: The ICF Standards of Ethical Conduct

Professional Conduct At Large

As a coach:

1) I will conduct myself in a manner that reflects positively upon the coaching profession and I will refrain from engaging in conduct or making statements that may negatively impact the public's understanding or acceptance of coaching as a profession.
2) I will not knowingly make any public statements that are untrue or misleading, or make false claims in any written documents relating to the coaching profession.
3) I will respect different approaches to coaching. I will honor the efforts and contributions of others and not misrepresent them as my own.
4) I will be aware of any issues that may potentially lead to the misuse of my influence by recognizing the nature of coaching and the way in which it may affect the lives of others.
5) I will at all times strive to recognize personal issues that may impair, conflict or interfere with my coaching performance or my professional relationships. Whenever the facts and circumstances necessitate, I will promptly seek professional assistance and determine the action to be taken, including whether it is appropriate to suspend or terminate my coaching relationship(s).
6) As a trainer or supervisor of current and potential coaches, I will conduct myself in accordance with the ICF Code of Ethics in all training and supervisory situations.
7) I will conduct and report research with competence, honesty and within recognized scientific standards. My research will be carried out with the necessary approval or consent from those involved, and with an approach that will reasonably protect participants from any potential harm. All research efforts will be performed in a manner that complies with the laws of the country in which the research is conducted.
8) I will accurately create, maintain, store and dispose of any records of work done in relation to the practice of coaching in a way that promotes confidentiality and complies with any

applicable laws.

9) I will use ICF member contact information (email addresses, telephone numbers, etc.) only in the manner and to the extent authorized by the ICF.
Professional Conduct With Clients
10) I will be responsible for setting clear, appropriate, and culturally sensitive boundaries that govern any physical contact that I may have with my clients.
11) I will not become sexually involved with any of my clients.
12) I will construct clear agreements with my clients, and will honor all agreements made in the context of professional coaching relationships.
13) I will ensure that, prior to or at the initial session, my coaching client understands the nature of coaching, the bounds of confidentiality, financial arrangements and other terms of the coaching agreement.

14) I will accurately identify my qualifications, expertise and experience as a coach.
15) I will not intentionally mislead or make false claims about what my client will receive from the coaching process or from me as their coach.
16) I will not give my clients or prospective clients information or advice I know or believe to be misleading.
17) I will not knowingly exploit any aspect of the coach-client relationship for my personal, professional or monetary advantage or benefit.
18) I will respect the client's right to terminate coaching at any point during the process. I will be alert to indications that the client is no longer benefiting from our coaching relationship.
19) If I believe the client would be better served by another coach, or by another resource, I will encourage the client to make a change.
20) I will suggest that my clients seek the services of other professionals when deemed appropriate or necessary.
21) I will take all reasonable steps to notify the appropriate authorities in the event a client discloses an intention to endanger self or others.

Confidentiality/Privacy

22) I will respect the confidentiality of my client's information, except as otherwise authorized by my client, or as required by law.
23) I will obtain agreement from my clients before releasing their names as clients or references, or any other client identifying information.
24) I will obtain agreement from the person being coached before releasing information to another person compensating me.

Conflicts of Interest

25) I will seek to avoid conflicts between my interests and the interests of my clients.
26) Whenever any actual conflict of interest or the potential for a conflict of interest arises, I will openly disclose it and fully discuss with my client how to deal with it in whatever way best serves my client.
27) I will disclose to my client all anticipated compensation from third parties that I may receive for referrals of that client.
28) I will only barter for services, goods or other non-monetary remuneration when it will not impair the coaching relationship.

Part Four: The ICF Pledge of Ethics

As a professional coach, I acknowledge and agree to honor my ethical obligations to my coaching clients and colleagues and to the public at large. I pledge to comply with the ICF Code of Ethics, to treat people with dignity as independent and equal human beings, and to model these standards with those whom I coach. If I breach this Pledge of Ethics or any part of the ICF Code of Ethics, I agree that the ICF in its sole discretion may hold me accountable for so doing. I further agree that my accountability to the ICF for any breach may include loss of my ICF membership and/or my ICF credentials.
 

 

הקוד האתי של הארגון הבינלאומי לאימון
חלק 1: פילוסופיית האימון של ICF

הפדרציה הבינלאומית לאימון (ICF) דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו, ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות, בתושייה והינו ישות שלמה. בהסתמך על בסיס זה, אחריותו של המאמן היא :
· לגלות, להבהיר ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח.
· לעודד את גילויו העצמי של הלקוח.
· להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים.
· להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון.

חלק 2 : הגדרת אימון עפ"י ICF

אימון אישי מקצועי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסוקו, בקריירה שלו, או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך האימון, הלקוח מעמיק את הבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו.

בכל פגישה, הלקוח בוחר את הנושא בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזן ותורם באבחנותיו ובשאלותיו מפגש זה מבהיר ללקוח מהן הפעולות שעליו לבצע, וגורם לו להוציא אותן לפועל.

האימון מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה.

האימון מתמקד בנקודת ההתחלה של הלקוח ובנקודה הסופית אליה שואף הלקוח להגיע.

מאמנים החברים ומאמנים המוסמכים ע"י ארגון ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויות בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח הנתמכים ע"י מאמציו ויישום תוכנית האימון של המאמן.

חלק 3: התקנים וההתנהלות האתית של ICF

כמאמן :
 
1. אני מצהיר שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע האימון, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון.
2. אני מצהיר כי אמנע ביודעין מהצהרות פומביות כוזבות או מוליכות שולל, מטענות שקריות כתובות, המיוחסות למקצוע האימון.
3. אני מצהיר שאכבד גישות אימון שונות, אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים, ולא אציג אותם כשלי.
4. אני מצהיר שאמנע משימוש שלילי ,הנובע מאופי האימון ,אשר עשוי להשפיע לרעה על הלקוח.
5. אני מצהיר שאשאף להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה ,העלולות להפריע לאימון, וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מיידית בבקשת סיוע ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום האימון.
6. כמאמן או מפקח למאמנים ולמאמנים עתידיים, אנהג בהתאם לקוד האתי של ICF בכל מצבי האימון והפיקוח.
7. אני מצהיר שאני אנהל ואדווח על מחקר באופן הוגן ,ובמסגרת סטנדרטים מדעיים. המחקר שלי ילווה באישורים הנדרשים תוך מתן הסכמה והגנה סבירה לגופים המעורבים. כל מאמצי המחקר יתנהלו תוך הקפדה על שמירת החוקים בארץ בה המחקר נערך .
8. אני מצהיר כי אצור במדויק, אשמור,אאחסן ואפטר מכל המסמכים הקשורים למקצוע האימון, באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע ומאמץ את החוק.
9. אני מצהיר כי אשתמש במידע הקשר של ארגון ICF (כתובת דוא"ל, מספרי טלפון וכו..) רק על פי ההרשאה הניתנת ע"י ICF.

התנהגות הולמת עם לקוחות
  
10. אני מצהיר שאציב גבולות בהירים, הולמים ,בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנעו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי.
11. אני מצהיר שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי.
12. אני מצהיר שאערוך הסכם ברורים עם לקוחותיי, ואכבד את ההסכמים שנערכו בנוגע למערכת היחסים בין מאמן ללקוח.
13. אני מצהיר שאוודא לפני או בזמן האימון כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות ,מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון.
14. אני מצהיר שאציג באופן מדויק את הכישורים, המומחיות ואת ניסיוני כמאמן.
15. אני מצהיר שלא אטעה באופן מכוון או אבטיח הבטחות כוזבות ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח ממני או מתהליך האימון.
16. אני מצהיר כי לא אמסור בידיעה מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח.
17. אני מצהיר שלא אנצל לרעה, בידיעתי, את מערכת היחסים בין המאמן לבין לקוח להפקת טובות הנאה אישיות, מקצועיות או כספיות.
18. אני מצהיר כי אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך האימון בכל שלב שהוא. אהיה ערני לכך שהלקוח אינו מפיק יותר תועלת מהאימון.
19. אני מצהיר כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר, או שיטה אחרת, אמליץ על כך ללקוח.
20. אני מצהיר כי אמליץ ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואריך כי התנאים מחייבים זאת.
21. אני מצהיר שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים.

חיסיון לקוח /פרטיות
   
22. אני מצהיר שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מתיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי החוק.
23. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח.
24. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודות הלקוח לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי.

ניגוד עניינים
  
25. אני מצהיר שאמנע ככל שניתן מניגוד עניינים ביני לבין הלקוח.
26. במידה ועלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים ,אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה, כשלנגד עיניי תהיה טובת הלקוח.
27. אני מצהיר שאגלה או אחשוף בפני הלקוח, כל פיצוי אפשרי או עתידי שינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה.
28. אני מצהיר כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מאמן.

חלק 4: שבועת הקוד האתי

כמאמן מקצועי אני מכיר ומכבד את המחוייבות האתית שלי כלפי מתאמניי, חברי למקצוע וכלפי החברה ככלל.
אני מחוייב לפעול בהתאם לקוד האתי של icf, להתייחס לאנשים בכבוד וכשווים ולפעול על פי ערכים אלו גם כלפי מתאמניי.

           

                     
                    
 
                      
לפרטים נוספים:
                            
אמיר הלמר
כירולוג, מאמן אישי ועסקי
דובר לשכת המאמנים בישראל
050-2250225 , 077-5531550
 


 


Go Back  Print  Send Page

רוצים לקבל מתנה?

ספרון-סודות שפת הגוף

דוא''ל*
שם*


 

שפת הגוף בחיינו

הרצאה חוויתית
והומוריסטית על שפת הגוף בחיינו.

 
לפרטים והרשמה:
לחצו כאן

 
 
חזור למעלה   |    שלח לחבר   |  מפת האתר
אימון אישי-ראשי  |   אודות   |  אבחון כירולוגי  |  אימון אישי ומשפחתי   |   אימון עסקי   |   קורסים, סדנאות והדרכות   |   כירולוגיה  |   הסוד  
 

אימון אישי   |   קריאה בכף היד   |   דרך "עץ החיים"   |   מאמרים   |  תובנות   |   אמרות  |  נאומים   

 קריאה בתווי פנים  |  שפת גוף  |  ערבי חוויה  |  כירו-קואצ'ינג

הכשרת מאמנים

ספר אימון אישי

 מגדלור-אימון אישי ועסקי , ברגסון 5 ת"א   |   טלפון: 050-2250225 ,  077-5531550   |   פקס: 03-6999854   |   דואר אלקטרוני: info@migdalor.biz

©2007   כל הזכויות שמורות לחברת: מגדלור - אימון אישי ועסקי®.
השמות: מגדלור - אימון אישי ועסקי ®, כירו - קואצ'ינג®.
רשומים כסימן מסחר ומוגנים על פי חוק, אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב וחותמת חברה.

www.migdalor.biz

לייבסיטי - בניית אתרים