יום כיפור

יום כיפור

בלחיצת יד

ספר בשפת הגוף:

ד"ר אמיר הלמר – מומחה בינלאומי לשפת גוף עסקית,
מגיש לכם במתנה את המדריך:  "סודות שפת הגוף"
למעלה מ – 50,000 איש כבר הורידו וקראו את המדריך הזה!

הכנס הקרוב: סודות שפת הגוף

לימודי שפת הגוף שלב א'!

מתקיים במכון מופת, צפון תל אביב.
3 שעות מרתקות שהן מבחינת צוהר לעולם המטורף של שפת הגוף.

קורס אינטרנטי בשפת הגוף - אמיר הלמר

הקורס האינטרנטי בשפת הגוף

איך לקרוא אנשים, להבין ולהשפיע!

בהנחיית:
ד"ר אמיר הלמר – מומחה בינלאומי לשפת גוף, תלמידו של פרופ' פול אקמן
זהו הקורס המקורי! הראשון והמקיף ביותר בישראל!

יום כיפור
"זרת זרת לשלום…"
    "חלשים לעולם לא יכולים למחול. המחילה היא תכונת החזקים"    {מהאטמה גנדי)
לקראת יום כיפור, אנו נזכרים גם לבקש סליחה ומחילה וגם לסלוח.
כדאי לזכור שלסליחה יש זכות קיום יום-יומי, שכן הסליחה משחררת אותנו מכעסים וממועקות ומאפשרת לנו להמשיך במסלול חיינו היומיומיים, בעוד שחוסר יכולת לסלוח גורם לכעס מתמשך, העלול לפגוע בבריאותנו הנפשית והפיזית.
מצד שני, היכולת לבקש סליחה, מעידה על הכרה באשמה, הכרה במהות חטא שחטאנו, טעות שטעינו, פגיעה שפגענו והיכולת שלנו להתמודד ולתקן.
חשוב כמובן, לקחת אחריות על התיקון ולתקן לא רק למראית עין.

עשרת ימי תשובה
 
אנו מצויים בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים – בעשרת ימי תשובה, שנקראים גם: בין כסה לעשור והימים הנוראים.
תהליך חשבון הנפש המתחיל בסליחות של חודש אלול, מגיע לשיאו בימים אלו, עד יום הכיפורים, בהם מברר האדם בירור פנימי עם עצמו, מה עליו לתקן? על מה לשוב בתשובה? על מה להביע חרטה?
הבירור הפנימי לא נעשה רק לגבי מעשים, אלא גם לגבי מחשבות רעות, איבה, כעס, קנאה וכיו"ב- ועל כל אלו עליו לחזור בתשובה.
וכבר אמרו חכמים: "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד" (ר' אבהו, ברכות ל"ד), כלומר: מעלת בעלי התשובה גדולה ממעלת אלה שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יותר את יצרם. ועוד אמרו חז"ל: איזהו גיבור הכובש את יצרו?" דהיינו: הגבורה האמיתית נמדדת ביכולתו של האדם לכבוש את יצרו ולא בחוזק שריריו למשל.
בעבירות שבין אדם לחברו, לא מספיקה רק התשובה, רק החרטה, האדם צריך גם לבקש סליחה, שכן "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו". (משנה, יומא ח').
והיה ובקש מחילה מחברו וחברו לא מחל לו, אף לו לא ימחלו מהשמיים, אלא אם כן ימחל בלב שלם ובנפש חפצה.
לפי האמונה היהודית, בראש השנה אלוהים קובע את גורלו של כל אדם לשנה הקרובה וביום הכיפורים הוא חותם את הדין. תפקידם של עשרת ימי התשובה הוא מכריע, כי בסופם יכול אדם לשנות את גזר הדין שקבל, אם עשה חשבון נפש, שב בתשובה על חטאיו ובקש מחילה – אז ידון אותו אלוהים לכף זכות.
גורלו של האדם נתון אפוא, בידיו – כפי שאמר ר' עקיבא: "הכול צפוי והרשות נתונה", כלומר: כל אשר האדם עושה גלוי לפני אלוהים והרשות נתונה בידי כל אחד להתנהג לפי בחירתו החופשית.
בחירתו היא שתקבע את עתידו.
כדאי לזכור, מה עושה בקשת הסליחה לאדם המבקש אותה – היא מעידה על הכרתו בטעות שטעה, בפגיעה שפגע ובעיקר, ביכולתו להתמודד, לתקן ולקחת אחריות על התיקון.
ומה עושה הסליחה לסולח – היא משחררת אותו מכעסים וממועקות ומאפשרת לו להמשיך במסלול החיים היומיומיים, כאדם חדש, תוך חוסן נפשי.
ובעניין זה אזכיר את דבריו של מהטמה גנדי:
"חלשים לעולם לא יכולים למחול. המחילה היא תכונת החזקים" 

שתפו את המאמר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מאמרים נוספים

התפתחות אישית

המורה/המחנך הראוי

לפני כחודש מלאו 65 שנה לדרכו האחרונה של יאנוש קורצ'אק, שיצא בראש 192 תלמידיו ועוד 8 מבוגרים עובדי המוסד החינוכי שבראשו עמד, אל מותם במחנה ההשמדה.
כשאני חושב על מחנך גדול – הרי יאנוש קורצ'אק (הנריק גולדשמיט) הוא הדוגמה, הוא המופת.
אל בית היתומים שלו הגיעו ילדים מעולם עני וקשוח, שהביאו עמם הרבה חרדות, פחדים וחשדנות. הוא לא היפנה אותם למורי עזר, למורות טיפוליות, לפסיכולוגים או לחינוך מיוחד, אלא לקח על עצמו את המשימה להחזיר להם את אשר נגזל מהם באמצעות מה שכינה:
"אהבה פדגוגית"."אהבה פדגוגית" מושגת לפי קורצ'אק כאשר המבוגר מכובד בעיני הילדים, כאשר רמתו הרוחנית גבוהה, כאשר הוא מהווה עבורם דגם לחיקוי ונותן דוגמה אישית לכל מה שהוא מבקש מהם, כאשר הוא נמנע מלהשתמש בסמכות כפייתית, מתיחס בכבוד לילדים, מחנכם לעצמאות, מבטיח להם שמחת חיים בצד משענת והנאה בתחום האינטלקטואלי.
ועתה צא ולמד – כמה מורים כאלה היו לנו בימי חיינו? כמה מורים (אם בכלל) אנו זוכרים, אשר השפיעו על חיינו השפעה מכוננת?

לקריאת המאמר
התפתחות אישית

להיות הורה

לכל תקופה בהיסטוריה היה דימוי שונה של דמות ההורה, שהתאים לתקופה, על-פי הערכים
שנחשבו לחשובים, על-פי אופי חינוך ועל-פי המבנים והתהליכים החברתיים שהתרחשו בחברה
זו.
במאמרי אתייחס לדמות ההורה בימינו, בחברתנו ובארצנו.

הגעתי לכתוב דברים אלו, מתוך המצוקה אותה מעלים בפני מתאמנים, המוצאים עצמם לא אחת,
מבולבלים, נוכח סמכותם ההולכת ונשחקת. קשה להורה להתנהל במציאות משפחתית שונה מזו
שחלם עליה, או שונה מזו שהיה רגיל לה בביתו ובמשפחת הוריו.

לקריאת המאמר
התפתחות אישית

קונפליקט בין ערכים

בדברי כאן, הריני מנסה להתמודד עם שאלה זו, תוך הצגת דוגמאות של קונפליקטים כאלו, שאני נפגש בהם ב-אימון אישי וכאלו המלוות כל אחד מאתנו בחברה הישראלית.

אפתח במושג קונפליקט – קונפליקט הוא מצב של חוסר הסכמה, או חוסר התאמה, מצב של התנגשות – במקרה שלנון בין ערכים.

לקריאת המאמר
התפתחות עסקית

חזון עסקי

"חזון הוא כוח בעל עוצמה מרשימה הפועל בלבו של אדם…
…חזון הוא דבר מרנין. הוא מצית את הניצוץ, את הריגוש, המעלה את הארגון משגרת היומיום האפור". (פיטר סנג'י).

כאשר אנו מדברים על חזון עסקי, הכוונה לחזון משותף לאנשים רבים העובדים באותו ארגון.
החזון המשותף בא לענות על השאלה: מה אנו רוצים ליצור/לפתח/להקים בארגון? והוא שואף עוצמתו מהאיכפתיות המשותפת להגשים משהו החשוב לכולם.

לקריאת המאמר